Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pont y Pair


Summary (optional)
start content

Pont y Pair

Bwriedir cau Pont y Pair ym Metws-y-coed ar 14 a 15 Ionawr gan fod yn rhaid ei thrwsio.

Bydd y Bont ar gau i gerbydau tra bydd gwaith yn mynd rhagddo i drwsio dwy ran wahanol o’r canllaw’r naill ochr i’r bont, a ddifrodwyd pan darodd cerbydau yn eu herbyn. Bydd cerddwyr yn gallu defnyddio’r bont pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo.

Bwriedir cau’r ffordd o 8am ar 14 Ionawr tan 4pm ddydd Mawrth 15 Ionawr.

Bydd y maes parcio’n dal ar agor tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo, ond ni ellir cael mynediad ato ond o gyfeiriad Pentre Felin (B5106).

Diolchwn i bobl am eu hamynedd tra bydd y gwaith angenrheidiol hwn yn mynd rhagddo.

Wedi ei bostio ar 08/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy