Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cludiant Addysg Ôl-16

Cludiant Addysg Ôl-16


Summary (optional)
start content

Cludiant Addysg Ôl-16

Mae Cabinet Conwy wedi penderfynu y dylai dysgwyr 16 oed a hŷn wneud cyfraniad tuag at eu cludiant i’r ysgol neu’r coleg.

Mae’r Cyngor wedi bod yn darparu cludiant rhad ac am ddim am nifer o flynyddoedd i ddysgwyr 16 oed a hŷn sy’n mynychu ysgolion neu golegau dynodedig.  Mae’r gwasanaeth disgresiwn hwn yn costio £420,000 y flwyddyn i Gonwy, ac mae’n cynyddu bob blwyddyn gyda chwyddiant. Oherwydd nad yw’n ofyniad statudol, ac nad yw Llywodraeth Cymru yn darparu unrhyw arian i’w gyllido, mae’n golygu bod rhaid dod o hyd i arian o rywle arall yn y gyllideb addysg.

Yr wythnos diwethaf (09/10/18), trafododd Aelodau’r Cabinet ddewisiadau a fyddai’n galluogi’r gwasanaeth i barhau’n fwy cynaliadwy.

Meddai’r Cyng Garffild Lewis, Aelod Cabinet Addysg a Sgiliau Conwy: “Nid oeddem am roi’r gorau i ddarparu’r cludiant – mae’n wasanaeth hanfodol, yn enwedig i ddysgwyr sy’n byw yn yr ardaloedd gwledig, ond ni allwn gymryd cyllid o faes addysg arall i dalu amdano.   Gofyn i fyfyrwyr wneud cyfraniad yw’r ffordd fwyaf teg o gadw’r gwasanaeth i redeg.”

Pleidleisiodd y Cabinet dros gyflwyno tâl am y gwasanaeth, ond gofynnwyd i swyddogion edrych ar daliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg a chymhwysedd am brydau ysgol am ddim i sicrhau bod ‘rhwyd ddiogelwch’.

Ychwanegodd y Cyng Garffild Lewis, “Hoffem ddiolch i bawb a dreuliodd amser wrth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Mae’r adborth wedi bod yn werthfawr ac wedi’n helpu i wneud penderfyniad deallus o ran sut gallwn sicrhau bod Cludiant Addysg Ôl-16 yn fwy cynaliadwy.”

Ni fydd y newid yn dod i rym tan fis Medi 2020.

Wedi ei bostio ar 18/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy