Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Preferred bidder announced for Rhos Point project

Cyhoeddi'r cynigydd a ffafrir ar gyfer prosiect Rhos Point


Summary (optional)
start content

Cyhoeddi'r cynigydd a ffafrir ar gyfer prosiect Rhos Point

Mae Tir Prince Raceway Ltd wedi’u dewis fel y cynigydd a ffafrir ar gyfer safle Rhos Point yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dewis Tir Prince Raceway Ltd i ailddatblygu’r safle â bwyty, caffi ac uned fanwerthu fechan o amgylch iard â tholldy yn ganolbwynt iddi.

Dewiswyd Tir Prince Raceway Ltd fel cynigydd a ffafrir yn dilyn asesiad yn erbyn Brîff Datblygu, a gwnaethpwyd penderfyniad gan y Cabinet ddoe [26/02/19] yn dilyn trafodaeth fanwl.

Gwahoddodd y Cyngor ddatganiadau o ddiddordeb i ddatblygu cyfleuster masnachol yn y lleoliad arfordirol hwn y llynedd.

Hysbyswyd ymgeiswyr bod rhaid i’r datblygiad fod yn amhreswyl a dylai gefnogi cyfleoedd cyflogaeth drwy gydol y flwyddyn.

Oherwydd amlygrwydd y safle, y Tolldy rhestredig Gradd II (yr hen fynedfa i'r Pier), a'i agosrwydd i ardal gadwraeth Llandrillo yn Rhos, bydd angen lefel uchel o sensitifedd yn nyluniad a phroffil unrhyw adeilad.

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd, “Rwyf yn croesawu’r cyfle datblygu cyffrous hwn.  Mae’n ardal gyda naws am le unigryw, a gaiff ei fwynhau gan breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd, ac edrychwn ymlaen at weld y cynigion yn datblygu.

"Mae'r cynllun yn fodern, yn uchelgeisiol, a bydd yn welliant i Landrillo-yn-Rhos yn ogystal â’r arfordir, gan ategu at ddatblygiad lan y môr Bae Colwyn.”

Y cam nesaf fydd i Tir Prince Raceway Ltd baratoi a chyflwyno cais cynllunio.

 

Wedi ei bostio ar 27/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy