Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Princes Green Park, Penrhyn Bay: Improvements

Parc Princes Green, Bae Penrhyn: Gwelliannau


Summary (optional)
start content

Parc Princes Green, Bae Penrhyn: Gwelliannau

Gwaith yn dechrau: 22 Chwefror 2021

Gwaith yn dod i ben: 19 Mawrth 2021 (yn dibynnu ar y tywydd)

Beth sy’n digwydd?

Rydym ni’n gwella Parc Princes Green drwy ledu’r llwybrau troed a gosod goleuadau newydd.

Yn ystod y gwaith bydd y mynedfeydd canlynol i’r parc ar gau:

  • Grisiau o Penrhos Drive
  • Bryn View Road
  • Garden Drive
  • Maes parcio’r siop bysgod a sglodion

Bydd y llwybr troed o Llandudno Road i Bryn View Road ar agor.

Byddwn hefyd yn gosod ardal chwarae gyda ffens o’i amgylch yn y Gwanwyn. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn, byddwn yn tynnu’r offer chwarae presennol yr un pryd â’r gwaith llwybr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Covid-19

Bydd ein contractwr yn cydymffurfio â chanllawiau COVID 19 cyfredol. Parchwch y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2m a pheidiwch â mynd at y gweithlu.

Cwestiynau?

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

 

 

Wedi ei bostio ar 17/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy