Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Promenade Shelters - Rhos on Sea

Llochesau ar y Promenâd - Llandrillo yn Rhos


Summary (optional)
start content

Llochesau ar y Promenâd - Llandrillo yn Rhos

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dechrau gwneud gwaith ar y llochesau ar y promenâd yn Llandrillo yn Rhos yr wythnos hon.

Cynhaliwyd archwiliad o’r saith lloches ar y promenâd rhwng Llandrillo yn Rhos a Bae Colwyn fis diwethaf. Roedd y Cyngor hefyd wedi cael cwynion gan y cyhoedd am gyflwr y llochesau.

Yn ystod yr archwiliadau daeth i’r amlwg fod metel wedi cyrydu a choncrid wedi diraddio yn nwy o’r llochesau ac ystyrir felly  eu bod wedi dod i ddiwedd eu hoes ddefnyddiol ac maent wedi cael eu dymchwel. 

Bydd gwaith trwsio'n cael ei wneud ar y pum lloches arall gan gynnwys golchi â chwistrell, trwsio'r cladin o dan y to, trwsio slabiau ac ailbeintio bondoeau. Gobeithir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth.


 

Wedi ei bostio ar 08/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy