Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Proposals for Dog Control Public Space Protection Orders to go before Committee and Cabinet

Cynigion ar gyfer Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn i fynd gerbron y Pwyllgor a'r Cabinet


Summary (optional)
start content

Cynigion ar gyfer Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn i fynd gerbron y Pwyllgor a'r Cabinet

Bydd cynigion ar gyfer Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus sy’n ymdrin â Rheoli Cŵn yn mynd gerbron Cynghorwyr Sir Conwy yr wythnos nesaf. 

Daeth y Gorchmynion Rheoli Cŵn, a gyflwynwyd gan y Cyngor yn 2012, yn Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ym mis Hydref 2017.  Mae’r Gorchymyn hwn yn ei le hyd at 20 Hydref 2020 pan fyddai’r Gorchymyn arfaethedig newydd yn dod i rym.

 Mae’r Gorchymyn cyfredol yn cynnwys:

Ardaloedd Gwahardd Cŵn (e.e. traethau, caeau chwarae)

Baw Cŵn

Cŵn ar Denynnau

Cŵn ar Denynnau trwy Gyfarwyddyd

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad cychwynnol ynglŷn â’r cynigion yn 2018. Cynhaliwyd ymgynghoriad pellach am newidiadau i’r cynigion, gan gynnwys ychwanegu a dileu rhai ardaloedd gwahardd cŵn a chodi rhai eithriadau tymhorol, ym mis Gorffennaf eleni. Cymerodd dros 150 o bobl ran yn yr ymgynghoriad diwethaf.

Mae’r holl adborth wedi ei ystyried a bellach bydd y cynigion terfynol yn mynd gerbron y Cynghorwyr ar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Economi a Lle ar 12 Hydref ac yna i’r Cabinet am benderfyniad terfynol.

Meddai’r Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio, “Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriadau. Roedd yn bwysig cael barn perchnogion cŵn a phobl nad oes ganddynt gŵn er mwyn gallu gwneud yn sicr fod pawb yn gallu mwynhau mannau cyhoeddus.”

 

 

Wedi ei bostio ar 06/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy