Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Proposals for a new pedestrian crossing - Glan Conwy

Y Cynigion ar gyfer y groesfan newydd i gerddwyr - Glan Conwy


Summary (optional)
start content

Y Cynigion ar gyfer y groesfan newydd i gerddwyr - Glan Conwy

Estynnir gwahoddiad i drigolion Glan Conwy i sesiwn alw heibio gyhoeddus i drafod y cynigion ar gyfer y groesfan newydd i gerddwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r Asiantaeth Gefnffyrdd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y cynllun arfaethedig. Bydd cynrychiolwyr o’r tri sefydliad wrth law i ddangos y dewisiadau a ffefrir ac i ateb eich cwestiynau. Anogir trigolion i rannu eu barn a’u syniadau er mwyn ein helpu ni i ddewis y cynllun terfynol.

Mi fydd yna hefyd gyfle i weld y cynlluniau ar gyfer y llwybr troed a beic lletach o Church Street i Barc Busnes Cae Ffwt a’r cyfleusterau hamdden. Byddai modd estyn y llwybr hwn ymhellach a’i gysylltu â’r rhwydwaith feicio.

Cynhelir y sesiwn yn Church House, Church Street, Glan Conwy ddydd Iau 14 Tachwedd. Mae croeso i drigolion alw heibio rhwng 3.00pm a 7.00pm.

 

Wedi ei bostio ar 07/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy