Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyniad am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004 (24/04/19)

Erlyniad am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004 (24/04/19)


Summary (optional)
start content

Erlyniad am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004 (24/04/19)

Yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (24/04/19), cafwyd Mr Peter Howcroft, Fflat 6, 12 Woodland Road West, Bae Colwyn yn euog am fethu â chydymffurfio â Hysbysiad Gwella Deddf Tai 2004. Cafodd ddirwy o £200.00 a gorchymynnwyd iddo dalu £400.00 o gostau ac £878.40 o iawndal i Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Gwasasanethau Rheoleiddio). Cyfanswm o £1,478.40.

Mae Mr Howcroft yn landlord sy’n gosod fflatiau yn 12 Woodland Road West, Bae Colwyn. Ar 6 Chwefror 2018, cafodd Hysbysiad Gwella gan Ddeddf Tai 2004 i osod system wresogi gyflawn i un o’r fflatiau.

Er gwaethaf sicrwydd mynych i Swyddog Cyngor bod y gwaith yn mynd rhagddo, methodd Mr Howcroft â chyflawni’r gwaith gofynnol o fewn y cyfnod amser penodedig, ac felly bu’n rhaid i’r Awdurdod ymgymryd â’r gwaith er mwyn sicrhau bod system wresogi yn ei lle.

Meddai’r Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Rheoleiddio, “Dylai Landlordiaid fod yn ymwybodol o’u dyletswydd a’u cyfrifoldeb cyfreithiol er mwyn sicrhau bod eu tenantiaid yn byw mewn cartrefi boddhaol a diogel.  Bydd Swyddogion yr Awdurdod hwn yn delio’n llym â landlordiaid nad ydynt yn ymgymryd â’u cyfrifoldebau neu nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion Hysbysiadau a roddir iddynt.”

Wedi ei bostio ar 25/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy