Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyniadau am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004

Erlyniadau am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004


Summary (optional)
start content

Erlyniadau am dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004

Yn Llys yr Ynadon Llandudno heddiw (09/04/19) canfuwyd Mr Peter Tscherewik o Rose Hill, Fernbrook Road, Penmaenmawr yn euog o dorri Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai 2004 a gyflwynwyd yn erbyn yr adeilad ddwy waith. 

Cafodd Mr Tscherewik ddirwy o £120.00, fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £200.00 a gordal dioddefwr o £30.00. Cyfanswm o £350.00.

Daeth Gorchymyn Gwahardd Deddf Tai i rym ar yr eiddo ar 27/12/17 oherwydd amodau byw anfoddhaol.  Mae’r Gorchymyn wedi cyfyngu meddiant yr eiddo i un person.  Ar 09/10/18 ac eto ar 06/02/19 canfuwyd ei fod wedi torri’r Gorchymyn drwy ganiatáu i unigolion eraill heblaw ef ei hun barhau i fyw yn yr adeilad.

Meddai’r Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Rheoleiddio, “Dylai Landlordiaid fod yn ymwybodol o’u dyletswydd a’u cyfrifoldeb cyfreithiol er mwyn sicrhau bod eu tenantiaid yn byw mewn cartrefi boddhaol a diogel.  Bydd Swyddogion yr Awdurdod hwn yn delio’n llym â landlordiaid nad ydynt yn ymgymryd â’u cyfrifoldebau neu nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion Hysbysiadau a roddir iddynt.”

Wedi ei bostio ar 10/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy