Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau


Summary (optional)
start content

Erlyn am yrru cerbyd dros yr uchafswm pwysau

Yn Llys Ynadon Llandudno ar 9 Hydref 2018 cafwyd Mr David Paul Roberts, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Goldstar Scaffolding o 128 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BS yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl.

Cafodd Mr Roberts ddirwy o £540.00, gorchymyn i dalu £550.00 o gostau a gordal dioddefwr o £54.00. Cyfanswm o £1,144.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 3 Awst 2018 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Mr Roberts oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 5280kg, a oedd yn orlwyth o 1780kg (50.85%).

Wedi ei bostio ar 08/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy