Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyn am beidio â chyflwyno dogfennau swyddogol

Erlyn am beidio â chyflwyno dogfennau swyddogol


Summary (optional)
start content

Erlyn am beidio â chyflwyno dogfennau swyddogol

Yn Llys Ynadon Llandudno ar 9 Hydref heddiw, cafodd achos yn erbyn Lyons Holiday Parks Limited, New Coast Road, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3UU am fethu â chyflwyno dogfennau i gydymffurfio ag amodau 4.2 a 4.3 trwydded safle rhif CCBC60, ei gynnal yn eu habsenoldeb.

Cafodd Lyons Holiday Parks Limited ddirwy o £1,500.00, fe’u gorchmynnwyd i dalu costau o £81.00 a gordal dioddefwr o £150.00. Cyfanswm o £1731.00.

Mae Lyons Holiday Parks Limited yn ddeiliad trwydded safle ym Maes Carafanau Oakfield, Rhodfa'r Morfa, Bae Cinmel, LL18 5LH. Cyhoeddwyd trwydded safle newydd dan Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 ar 21 Chwefror 2018.

Er mwyn cydymffurfio ag amodau'r drwydded safle, roedd yn ofynnol i Lyons Holiday Parks Limited gyflwyno copi o’u hasesiad canlyniadau llifogydd a’u polisi gwagio mewn llifogydd. Hyd yma, ni dderbyniwyd y dogfennau terfynol gofynnol.

Wedi ei bostio ar 16/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy