Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyniad am gerbyd dros ei bwysau 09/07/19

Erlyniad am gerbyd dros ei bwysau 09/07/19


Summary (optional)
start content

Erlyniad am gerbyd dros ei bwysau 09/07/19

Yn Llys yr Ynadon Llandudno ar 09/07/19, canfuwyd Mr Johnathan Daniels, 151 Patterson Street, Birkenhead, CH41 4BQ yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl. Nid aeth yr amddiffynnydd i’r Llys a darparwyd achos yn ei absenoldeb.

Cafodd Mr Daniels ddirwy o £1430.00, fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £500.00 a gordal dioddefwr o £57.00. Cyfanswm o £1987.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 15 Ebrill 2019 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Mr Daniels oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 4780kg, a oedd yn orlwyth o 1280kg (36.57%).

Dywedodd Swyddog Safonau Masnach Conwy:  “Gall cerbydau sydd wedi’u gorlwytho roi’r gyrrwr a defnyddwyr eraill y ffordd mewn perygl.  Mae cerbydau yn ymateb yn wahanol pan y cânt eu llwytho dros y terfyn pwysau y maent wedi’u dylunio i’w gario a gall y canlyniadau fod yn angheuol.  Mae gorlwytho yn rhoi pwysau mawr ar deiars y cerbyd ac yn gwneud y cerbyd yn llai sefydlog, yn anodd ei lywio ac mae'n cymryd mwy o amser i stopio.

Mae hefyd yn achosi difrod difrifol i ffyrdd ac isadeiledd gan gyflwyno costau i awdurdodau lleol a mwy o gostau adfer a chynnal a chadw i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd”. 

Wedi ei bostio ar 11/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy