Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Prosecution for overweight vehicle - 12/03/19

Erlyniad am gerbyd dros ei bwysau - 12/03/19


Summary (optional)
start content

Erlyniad am gerbyd dros ei bwysau - 12/03/19

Yn Llys yr Ynadon Llandudno heddiw (12/03/19), canfuwyd Mr Graham Goodier, Fflat 2,Pwll Cadarn, Dolwen Road,Llysfaen, LL29 8SS yn euog o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros.

Cafodd Mr Goodier ddirwy o £192.00, fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £300.00.

Cynhaliwyd ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 12 Rhagfyr 2018 ar y safle profi pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Uchafswm pwysau gros y cerbyd a yrrwyd gan Mr Goodier oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 5000kg, a oedd yn orlwyth o 1500kg (42.85%).

Dywedodd Swyddog Safonau Masnach Conwy:  “Gall cerbydau sydd wedi’u gorlwytho roi’r gyrrwr a defnyddwyr eraill y ffordd mewn perygl.  Mae cerbydau yn ymateb yn wahanol pan y cânt eu llwytho dros y terfyn pwysau y maent wedi’u dylunio i’w gario a gall y canlyniadau fod yn angheuol.  Mae gorlwytho yn rhoi pwysau mawr ar deiars y cerbyd ac yn gwneud y cerbyd yn llai sefydlog, yn anodd ei lywio ac mae'n cymryd mwy o amser i stopio. Mae hefyd yn achosi difrod difrifol i ffyrdd ac isadeiledd gan gyflwyno costau i awdurdodau lleol a mwy o gostau adfer a chynnal a chadw i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.”

Wedi ei bostio ar 12/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy