Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erlyn gyrrwr am yrru cerbyd dros ei bwysau

Erlyn gyrrwr am yrru cerbyd dros ei bwysau


Summary (optional)
start content

Erlyn gyrrwr am yrru cerbyd dros ei bwysau

Yn Llys Ynadon Llandudno heddiw (12/02/19) plediodd Mr Thomas Reeves o Faes y Llan, Towyn yn euog o yrru cerbyd dros ei uchafswm pwysau gros ac uchafswm pwysau’r echel ôl.

Dyfarnwyd cyfanswm dirwy o £1,000 i Mr Reeves, yn cynnwys gordal dioddefwr a chostau ymchwilio, a chafodd hefyd dri phwynt cosb.

Cafodd Mr Reeves ei stopio yn ystod ymgyrch ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 3 Awst 2018 ar safle pont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy.

Ni ddylai pwysau cerbyd fel yr un oedd Mr Reeves yn ei yrru fod dros 3500 kg ond roedd ei gerbyd yn pwyso 5000kg -  1500kg (42.85%) dros y pwysau uchaf.

Meddai Swyddog o Adran Safonau Masnach Conwy:

“Mae cerbydau wedi’u gorlwytho’n peryglu’r gyrrwr a defnyddwyr eraill y ffyrdd.  Mae cerbydau’n ymateb yn wahanol os ydynt yn cario mwy o bwysau na’r uchafswm y maent wedi’u dylunio ar eu cyfer a gall y canlyniadau fod yn angheuol.  Mae gorlwytho’n rhoi straen enfawr ar deiars cerbyd ac yn ei wneud yn llai sefydlog, yn fwy anodd i’w lywio a bydd yn cymryd mwy o amser i’w stopio.

"Mae gorlwytho cerbydau hefyd yn achosi difrod difrifol i ffyrdd a’r isadeiledd gan greu arwain at gostau trwsio a chynnal a chadw uwch i awdurdodau lleol a defnyddwyr eraill y ffyrdd.”

Wedi ei bostio ar 12/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy