Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Prosecutions for Overweight Vehicles

Erlyniadau am gerbydau dros eu pwysau


Summary (optional)
start content

Erlyniadau am gerbydau dros eu pwysau

Cafodd dau erlyniad am gerbydau dros eu pwysau eu clywed yn Llys Ynadon Llandudno yr wythnos hon (7 Mai).

Cafodd yr achosion eu dwyn ymlaen yn dilyn ymgyrch rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Safonau Masnach Sir Ddinbych a Safonau Masnach Conwy ar 11 Chwefror 2019.

Cafodd Mr David Hulme, Fflat 1, 14 Mostyn Street, Bae Colwyn, LL29 8PB ei ganfod yn euog, yn ei absenoldeb, o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafswm pwysau gros.Uchafswm pwysau gros y cerbyd oedd 3500kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 4240kg, a oedd yn orlwyth o 740kg (21.14%).

Cafodd Mr Hulme ddirwy o £577.00, fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £550.00 a gordal dioddefwr o £30.00.

Cafodd Mr Scott Barker, 14 Roseview Crescent, Bae Cinmel, LL18 5BY ei ganfod yn euog, yn ei absenoldeb, o yrru cerbyd a oedd dros ei uchafbwynt pwysau gros ac uchafswm pwysau ei echel ôl. Uchafswm pwysau gros y cerbyd oedd 3400kg ond cafwyd fod y cerbyd yn pwyso 4140kg, a oedd yn orlwyth o 740kg (21.76%).

Cafodd Mr Hulme ddirwy o £1,622.00, fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £550.00 a gordal dioddefwr o £145.00.

Wedi ei bostio ar 09/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy