Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Setliad Dros Dro


Summary (optional)
start content

Setliad Dros Dro

Ddoe (17/12/19), rhannodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Cyng. Sam Rowlands, setliad dros dro Llywodraeth Cymru gyda’i gydweithwyr ar y Cabinet.

Rhybuddiodd y Cyng. Rowlands y cynghorwyr, er gwaethaf y sefyllfa sydd wedi gwella’n gyffredinol ar draws Cymru, nid oes amheuaeth bod y setliad ariannol parhau i fod yn heriol ar gyfer Conwy. Er bod cyfartaledd y cynnydd yng Nghymru yn 4.3%, mae Conwy wedi derbyn yr ail setliad isaf yng Nghymru ar 3.4%.

Dywedodd y Cyng. Rowlands, “Rwy’n siomedig unwaith eto nad yw Conwy a Gogledd Cymru yn derbyn cyfran deg o’r arian. Mae pedwar o’r pum setliad isaf yng Ngogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam). Byddaf yn gweithio gydag Arweinwyr eraill yng Ngogledd Cymru i lobïo am ddosbarthiad tecach o’r arian ac i adfer y cyllid gwaelodol.”

“Mae’n rhaid dweud bod y setliad yn well nac oeddem wedi’i ragweld 6 mis yn ôl, yn unol â’r disgwyliadau yn dilyn adolygiad cadarnhaol cyllideb y Canghellor ym mis medi.”

Dros y misoedd nesaf, drwy Graffu a’r Cabinet, bydd cynghorwyr yn gweithio tuag at gytuno ar gyllideb gytbwys ar gyfer 2020/21 ar ddechrau mis Mawrth.

 

Linc i’r gweddarllediad: https://conwy.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/457873/start_time/1438000

 

Wedi ei bostio ar 18/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy