Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Public Toilet Strategy: Consultation

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus: Ymgynghoriad


Summary (optional)
start content

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus: Ymgynghoriad

Gwahoddir trigolion Conwy i wneud sylwadau ar strategaeth ddrafft ar ddarparu toiledau cyhoeddus yn Sir Conwy.

Nod y strategaeth hon yw adolygu darpariaeth o doiledau cyhoeddus yng Nghonwy er mwyn sicrhau y gall y gwasanaeth barhau mewn ffordd sy’n gynaliadwy gyda’r pwysau ariannol presennol ac yn y dyfodol, wrth fodloni anghenion preswylwyr ac ymwelwyr i Gonwy.

Nid yw’n ofynnol yn gyfreithiol i’r Cyngor ddarparu toiledau cyhoeddus, ond mae’r ddemograffeg yng Nghonwy a’r mewnlifiad o ymwelwyr bob blwyddyn yn gwneud toiledau cyhoeddus yn bwysig i’r economi leol.

Dweud eich dweud: Strategaeth Toiledau Cyhoeddus: Ymgynghoriad - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Wedi ei bostio ar 18/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content