Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Disgyblion yn cyfrannu at benodiad Swyddog Addysg

Disgyblion yn cyfrannu at benodiad Swyddog Addysg


Summary (optional)
start content

Disgyblion yn cyfrannu at benodiad Swyddog Addysg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi penodi Prif Swyddog Addysg Dros dro dros gyfnod absenoldeb mamolaeth deiliad presennol y swydd.

Cymerodd panel ysgolion, a oedd yn cynnwys penaethiaid a disgyblion, ran yn y broses recriwtio a chyfweld.

Cynigiwyd y swydd i Dafydd Ifans mewn cyfarfod o’r Uwch Bwyllgor Cyflogaeth ddydd Gwener, 28 Medi 2018. 

Daw Dafydd i Gonwy o’i swydd fel rheolwr gwasanaethau Addysg, Effeithiolrwydd ac Isadeiledd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae Dafydd yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn gyn Bennaeth Ysgol Gynradd.

Meddai Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg Conwy, Jenny Williams:  “Hoffwn ddiolch i’r Penaethiaid a’r bobl ifanc a gyfrannodd at y broses benodi/gyfweld. 

“Bu’r Cyngor yn ffodus dros ben i ddenu ymgeisydd o safon mor uchel ac rwy’n sicr y bydd Dafydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr yng Nghonwy ac edrychaf ymlaen at weithio gydag o.” 

 

Wedi ei bostio ar 02/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy