Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Pupils sow some excitement at Adventureland

Disgyblion yn medi lle chwarae antur cyffrous


Summary (optional)
start content

Disgyblion yn medi lle chwarae antur cyffrous

Agorwyd lle chwarae antur newydd yn swyddogol gan ddisgyblion o Ysgol T Gwynn Jones yn Hen Golwyn yn ddiweddar

Mae’r lle chwarae sydd wedi'i enwi yn Adventureland gan y plant ysgol wedi cael ei ddylunio i roi lle i blant lleol i ymarfer corff yn ogystal â bod yn ofod ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol yr ysgol. Mae’n cynnwys bariau balans, siglenni teiars a rhwydi dringo ac felly'n hyrwyddo chwarae cynhwysol i’r plant wrth iddyn nhw fwynhau ymarfer corff.

I wneud y lle yn gyfleuster cymunedol go iawn mae’r dyluniad hefyd yn cynnwys meinciau i eistedd arnynt a byrddau picnic a pherllan fechan o goed afalau.

Llwyddwyd i ddod â’r gyllideb ynghyd gyda chyllid o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CGGC) a Chyngor Tref Bae Colwyn ynghyd  â chyfraniadau Adran 106 i ddatblygu amwynder lleol mewn caniatâd cynllunio.  Tîm Mannau Agored Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy oedd yn gyfrifol am y gwaith.

Meddai’r Cyng Bob Squire, yn un o’r Cynghorwyr lleol, “Mae’n esiampl wych o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fyddwn yn cydweithio a rŵan mae gennym ni gyfleuster gwych sydd o fudd i blant Hen Golwyn. Mae ardal oedd wedi’i diystyru a gordyfu wedi cael ei throi yn rhywle y gall pawb ei fwynhau.  Mae llawer o ddefnydd yn cael ei wneud o'r parc yn barod ac mae’n  ased gwych i'r ardal."

Bu plant o ddau ddosbarth yn rhoi eu bysedd gwyrdd ar waith yn paratoi border a phlannu hadau blodau gwyllt i greu cynefin prydferth i bryfaid.  Cyflwynwyd yr ysgol gyda thystysgrif Caru Gwenyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dywedodd Tania Rickard, pennaeth Ysgol T Gwynn Jones: “Mae’r plant wedi bod yn dysgu am greaduriaid bach ac wedi mwynhau eu cynefin newydd yn fawr. Maent bellach yn cadw llygad ar yr hadau yn egino ac yn disgwyl yn eiddgar am y blodau cyntaf.”

Wedi ei bostio ar 07/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy