Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn cydnabod Prosiect Glan Môr Bae Colwyn

Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn cydnabod Prosiect Glan Môr Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn cydnabod Prosiect Glan Môr Bae Colwyn

Mae Cam 2 Prosiect Glan Môr Bae Colwyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi llwyddo i ennill gwobr gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Dyfarnwyd Gwobr Perfformiad a Strategaeth Cynaliadwyedd CAADPS (y Cynllun Asesu Ansawdd a Dyfarniadau Peirianneg Sifil) i’r prosiect, gyda gradd derfynol o ‘Ardderchog.’ CAADPS yw’r cynllun asesu, graddio a gwobrwyo cynaliadwyedd ar gyfer prosiectau peirianneg sifil, isadeiledd, tirweddu a pharth cyhoeddus. Mae’n asesu perfformiad y cynllun yn llawn, o’r gwaith dylunio dechreuol i’r gwaith gorffenedig.

Enillwyd y wobr am y gwaith a wnaed yn 2016/17 rhwng safle'r hen Pier ac Arglawdd Cayley, y gwaith a drawsnewidiodd bron i gilomedr o arfordir y dref. Roedd y gwaith yn barhad o Brosiect Glan Môr Bae Colwyn, sydd wedi gwneud gwelliannau hanfodol i ddiffygion yr arfordir ynghyd â gwelliannau i gyfrannu at waith adfywio parhaus y dref.

Defnyddiodd y tîm prosiect ddull arloesol i ymdrin â hen darmac ar y safle, drwy gymysgu’r deunydd yn hydrolegol a’i ddefnyddio fel llenwad. Golyga hyn nad oedd angen cael gwared â gwastraff y tarmac, sy'n arbed oddeutu 34,500 o filltiroedd wagen. Yn ogystal â hynny, defnyddiwyd graean lleol o fewn y concrit agregau arwynebol a gafodd ei ddefnyddio ar draws y cynllun cyfan, eto’n arbed gorfod cludo deunydd.

Mae’r promenâd newydd yn cynnwys goleuadau stryd gwell, toiledau cyhoeddus wedi’u hadnewyddu, ardaloedd eistedd newydd a mynediad gwell at draeth y promenâd. Rydym hefyd wedi gosod unedau palmant hyfryd sy’n cydnabod rhai elfennau pwysig a diddorol o hanes y dref, ynghyd â marciau pellter fesul 50m i annog pobl i wneud ymarfer corff ar hyd yr arfordir.

Wedi ei bostio ar 23/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy