Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff – Amhariad oherwydd y Tywydd Gwael

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff – Amhariad oherwydd y Tywydd Gwael


Summary (optional)
start content

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff – Amhariad oherwydd y Tywydd Gwael

Nid oedd modd i ni gasglu deunydd ailgylchu a gwastraff o’r ardaloedd canlynol heddiw (01/02/19) oherwydd yr amodau tywydd.

 • Rhan uchaf Llechwedd Conwy
 • Maes Carafanau Caeran
 • 3 eiddo yn Nhan y Mynydd
 • Rhan uchaf Dyffryn Conwy wledig i rai rhannau o Ucheldir Colwyn
 • Rhannau o Fwlch Sychnant
 • Lôn Baclaw
 • 3 eiddo yn Ysbyty Ifan
 • Cyrion Llanfihangel Glyn Myfyr a Llangwm

Rydym wedi casglu’r rhan fwyaf o’r casgliadau a fethwyd ddydd Mawrth a dydd Mercher ac eithrio

 •  Rhan o Beulwys
 • Rhannau o Dan Lan
 • Llanelian
 • 1 Eiddo yn Nolgarrog

 

Gadewch eich biniau y tu allan a bydd criw yn dychwelyd mor fuan â phosibl.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achoswyd a diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth. 

 

Wedi ei bostio ar 01/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy