Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)


Summary (optional)
start content

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Datganiad (05/09/23):

Mae gennym raglen archwilio reolaidd ar gyfer yr holl eiddo, ac nid ydym wedi canfod pryderon yn ymwneud â RAAC.

Cyn i ganllawiau diwygiedig yr Adran Addysg (DfE) gael eu cyhoeddi ym mis Awst 2023, yr oeddem eisoes wedi ychwanegu at y drefn hon ar gyfer pob eiddo y mae’n bosibl yr effeithiwyd arnynt, drwy gomisiynu peirianwyr annibynnol i gynnal profion pellach i gadarnhau a oedd unrhyw broblemau. Yr ydym yn disgwyl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau ac am yr adroddiad terfynol.

Mae’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Strategol, yr Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet wedi cyfarfod â’r gwasanaethau perthnasol ddoe, a byddant yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n ofalus.

Yn ogystal, cadarnhawyd bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi comisiynu arolwg o bob coleg ac ysgol a ariennir gan y wladwriaeth. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraeth ar y mater hwn. Dolen i Ddatganiad Llywodraeth Cymru: Datganiad Ysgrifenedig: Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) mewn sefydliadau addysg yng Nghymru (4 Medi 2023) | LLYW.CYMRU

 

Diweddariadau:

13/09/23: Ysgol Maes Owen - RAAC - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
15/09/23: Newyddion diweddaraf: Ysgol Maes Owen - RAAC - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Wedi ei bostio ar 05/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content