Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith atgyweirio wedi cychwyn ar Marine Drive ar ôl tirlithriad

Gwaith atgyweirio wedi cychwyn ar Marine Drive ar ôl tirlithriad


Summary (optional)
start content

Gwaith atgyweirio wedi cychwyn ar Marine Drive ar ôl tirlithriad

Gwaith atgyweirio wedi cychwyn ar Marine Drive ar ôl tirlithriad

Mae’r gwaith wedi cychwyn i atgyweirio ffordd a llwybr troed Marine Drive, ochr West Shore, yn Llandudno.

Cafodd y llwybr poblogaidd ac atyniadol o gwmpas Pen y Gogarth ei ddifrodi yn ystod stormydd Chwefror, gyda thirlithriad a chwymp creigiau yn gwneud y ffordd yn anniogel.

Mae mynediad ar gael i breswylwyr Marine Drive, cwsmeriaid Caffi Gorffwys a Diolch a The Lighthouse drwy system ddwyffordd gyda goleuadau traffig o ddiwedd y pier. O gwmpas Pen y Gogarth nid oes mynediad i’w gael drwy’r ffordd.

“Rydym wedi blaenoriaethu’r atgyweiriau hyn er mwyn sicrhau bod Marine Drive yn gwbl agored erbyn y Pasg,” meddai’r Cyng Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant.  “Rydym yn ymwybodol bod cau’r ffordd yn anghyfleus i breswylwyr, ond mae’n gwbl hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.”

Wedi ei bostio ar 10/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy