Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
start content

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Cynhaliwyd yr adolygiad ar Strategaeth a Ffefrir y CDLlN dros 8 wythnos ym mis Gorffennaf a mis Medi. 

Trefnwyd llawer o sesiynau galw heibio cymunedol a chyflwyniadau ar draws y Fwrdeistref Sirol – diolch i bawb a fynychodd ac a gyfrannodd. 

Mae’r holl sylwadau, awgrymiadau ac ymatebion yn awr ar gael i’w darllen ar-lein  

Gallwch weld Adroddiad Sylwadau am Strategaeth a Ffefrir CDLlN y Cyngor

Gallwch weld Adroddiad Sylwadau am Safleoedd Ymgeisiol 

I gael gwybod mwy am y broses CDLlN ewch i www.conwy.gov.uk/cdlln neu ddarllenwch y cylchlythyr ar y CDLlN

 

 

Wedi ei bostio ar 03/02/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy