Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwahoddiad i breswylwyr wneud sylwadau ar y cynlluniau ar gyfer Promenâd Hen Golwyn

Gwahoddiad i breswylwyr wneud sylwadau ar y cynlluniau ar gyfer Promenâd Hen Golwyn


Summary (optional)
start content

Gwahoddiad i breswylwyr wneud sylwadau ar y cynlluniau ar gyfer Promenâd Hen Golwyn

Mae cynlluniau ar gyfer yr amddiffynfeydd arfordirol terfynol a gwelliannau ar Bromenâd Hen Golwyn wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi’r cynigion ar gyfer gorffen y gwelliannau i’r  amddiffynfeydd arfordirol ar y promenâd yn Hen Colwyn, gyda chyfle i’r cyhoedd wneud sylw cyn cyflwyno’r cais cynllunio.

Mae’r cynigion yn cynnwys codi’r promenâd 2 fetr ac ychwanegu mwy o greigiau i’r gwahanfur cerrig i ddiogelu’r morglawdd Fictoraidd.  Byddai gwelliannau i’r man cyhoeddus yn cynnwys lledu’r promenâd i roi mwy o le i feicwyr, ramp newydd i ganiatáu mynediad i’r traeth ac ardal ar gyfer dosbarth awyr agored.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r cynigion hyn yn dangos y gwaith y mae angen ei wneud o hyd i ddiogelu promenâd Hen Golwyn ar gyfer y dyfodol.  Rydym eisiau cynnwys cymaint o fuddion ychwanegol ag y gallwn er mwyn gwella’r promenâd a mynediad i’r traeth ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.  Mae’n bwysig bod yn glir bod arnom angen yr arian i wneud y gwaith hwn o hyd, ond bydd bod â chynllun wedi’i ddylunio’n llawn gyda chaniatâd cynllunio yn golygu y byddwn mewn gwell sefyllfa i gael yr arian.” 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cynigion a gweld y cynlluniau yn Dweud eich dweud – Amddiffynfa Arfordirol Hen Golwyn - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a hefyd ar y promenâd wrth ymyl Porth Eirias   Dylid anfon sylwadau erbyn dydd Mawrth 30 Tachwedd.

 

 

Wedi ei bostio ar 08/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content