Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau


Summary (optional)
start content

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Ar 30 Tachwedd, cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth o £340m wedi ei anelu’n bennaf at y sectorau cadwyn gyflenwi’n ymwneud â lletygarwch, twristiaeth a hamdden.  

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau pellach o 19 Rhagfyr, mae pecyn cymorth y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau wedi ei gwella gyda phecyn ychwanegol o £270m i gynnwys busnesau manwerthu dianghenraid gafodd eu gorfodi i gau.

Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant gwahanol:

  • Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau  – Grant Ardrethi Annomestig
  • Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau - Grant Dewisol

Bydd canllawiau newydd a ffurflenni cais ar y we ar gael ddechrau mis Ionawr.  Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf a’r ffurflen newydd ar y we (pan fydd yn barod) ar gael yn Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau (conwy.gov.uk)

Mae’r cynllun yn parhau heb ei newid ar gyfer Lletygarwch a Thwristiaeth, hamdden a busnesau cadwyn gyflenwi a gellir darganfod mwy o wybodaeth a ffurflenni cais ar y dudalen we uchod.

 

Wedi ei bostio ar 23/12/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy