Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy

Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd Llanrwst, Conwy

Mae gwaith yn dechrau dydd Llun 28 Ionawr i ail-wynebu Ffordd Llanrwst yng Nghonwy.

Bydd y darn cyfan o’r ffordd o Groes at wal y castell yn cael ei wella.

Bydd y gwaith yn parhau rhwng 7.30 a 17:00 a bydd yn cymryd tua thair wythnos i gwblhau, yn ddibynnol ar y tywydd.

Gofynnir i breswylwyr a rhieni Ysgol Porth Felin i beidio â pharcio ar y ffordd tra bydd y gwaith yn cael ei wneud.

Bydd yr arwyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Wedi ei bostio ar 24/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy