Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Retail, Leisure and Hospitality Rates Relief

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch


Summary (optional)
start content

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn atgoffa busnesau i fanteisio ar gynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch newydd ar gyfer 2022-2023.

O 1 Ebrill 2022 mae busnesau cymwys yn gallu derbyn rhyddhad ardrethi o 50% dan gynllun newydd Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Llywodraeth Cymru. Gall busnesau fel siopau, tafarndai, bwytai, caffis a siopau trin gwallt wneud cais am y rhyddhad hwn. Amcangyfrifir y gall oddeutu 1500 o fusnesau yn Sir Conwy fanteisio ar y cynllun gwerth £9 miliwn hwn.

Mae busnesau wedi derbyn gwybodaeth am y rhyddhad gyda’u biliau blynyddol, ond mae ar y Cyngor eisiau eu hatgoffa bod angen ymgeisio amdano.

Dywedodd y Cynghorydd Mike Priestley, Aelod Cabinet Cyllid, Refeniw a Budd-daliadau, “Rwy’n croesawu’r cymorth hwn ar gyfer busnesau lleol sy’n cefnogi ein heconomi a hoffwn eu hatgoffa i wneud cais cyn gynted  â phosibl. Yn y blynyddoedd diwethaf mae rhyddhad ardrethi wedi cael ei wneud yn awtomatig, felly mae’n bwysig nad yw busnesau yn anghofio bod angen iddynt wneud cais i’r Cyngor eleni fel nad ydynt yn colli allan.”

Yn ôl meini prawf Llywodraeth Cymru bydd swm yr ardreth wedi’i gapio ar £110,000 fesul busnes ar draws Cymru.

I wneud cais am y rhyddhad, ewch i wefan y Cyngor yn www.conwy.gov.uk/trethibusnes

Wedi ei bostio ar 28/07/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content