Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd: A547, Conway Road, Dolwyd, Bae Colwyn

Ailwynebu Ffordd: A547, Conway Road, Dolwyd, Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: A547, Conway Road, Dolwyd, Bae Colwyn

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 6 Ionawr 2020
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 31 Ionawr 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Rydym wedi blaenoriaethu Conway Road ar gyfer gwaith ailwynebu, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith ffyrdd. 

Beth sy’n digwydd?
Rydym yn ail-wynebu Conway Road (A547) o gylchfan Black Cat i bentref Dolwyd.  Bydd y ffordd ar gau fin nos a dros  nos yn ystod yr wythnos gyntaf. Ar ôl hynny bydd y traffig yn cael ei hebrwng drwy’r gwaith mewn confoi. Bydd y Premier Inn a thafarn Afon Conwy ar agor fel arfer – dilynwch yr arwyddion.

Beth yw ail-wynebu?
Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad yw bellach yn bosib gwneud rhagor o waith trwsio’r wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae ail-wynebu ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb newydd yn gwneud y ffordd fwy llyfn a thawel a bydd o fantais  i’r gymuned yn yr hirdymor.

Cwestiynau? 
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar erf@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 575337.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Wedi ei bostio ar 19/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy