Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road Resurfacing: A547, Llanddulas Road, Abergele

Ailwynebu Ffordd: A547, Llanddulas Road, Abergele


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: A547, Llanddulas Road, Abergele

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 3 Chwefror 2020

Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 14 Chwefror 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Rydym wedi blaenoriaethu Llanddulas Road ar gyfer gwaith ail-wynebu, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith ffyrdd. 

Beth sy’n digwydd?

Rydym yn ail-wynebu Llanddulas Road o Sea Road i’r arwydd 40mya, ychydig tu hwnt i fynediad Castell Gwyrch. Bydd goleuadau traffig dros dro yn cael eu defnyddio a bydd cerbyd yn hebrwng traffig trwy’r gwaith ffordd. Bydd mynediad i gerddwyr bob amser.

A fydd yn effeithio ar barcio?

Bydd – peidiwch â pharcio ar Llanddulas Road rhwng 7:00am a 6:30pm yn ystod yr wythnos. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau y gallwn orffen mewn pryd.   

Beth yw ail-wynebu?

Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad yw bellach yn bosib gwneud rhagor o waith trwsio’r wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae ail-wynebu ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb newydd yn gwneud y ffordd fwy llyfn a thawel a bydd o fantais  i’r gymuned yn yr hirdymor.

Cwestiynau?

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar affch@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 575337.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Wedi ei bostio ar 28/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy