Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road Resurfacing: A547, Market Street, Abergele

Ailwynebu Ffordd: A547, Market Street, Abergele


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: A547, Market Street, Abergele

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 20 Ionawr 2020

Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 7 Chwefror 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Rydym wedi blaenoriaethu Market Street ar gyfer gwaith ailwynebu, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith ffyrdd. 

Beth sy’n digwydd?

Rydym yn ailwynebu Market Street o’r groesfan sebra i’r dwyrain o’r gylchfan fechan ger Tesco hyd at yr ochr bellaf i’r gyffordd gyda Water Street. Bydd goleuadau traffig dros dro yn cael eu defnyddio a bydd cerbyd yn hebrwng traffig trwy’r gwaith ffordd.

Bydd mynediad i gerddwyr a byddwn yn gosod arwyddion i hysbysebu’r ffaith fod busnesau ar agor fel arfer.

Mae canol tref Abergele yn ardal brysur o ran traffig, felly dylech ddisgwyl oedi hir yn yr ardal. Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Beth yw ail-wynebu?

Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad yw bellach yn bosib gwneud rhagor o waith trwsio’r wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae ail-wynebu ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb newydd yn gwneud y ffordd fwy llyfn a thawel a bydd o fantais  i’r gymuned yn yr hirdymor.

Cwestiynau?

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar affch@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 575337.

Wedi ei bostio ar 13/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy