Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd: A548 Heol Dinbych Llanrwst

Ailwynebu Ffordd: A548 Heol Dinbych Llanrwst


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: A548 Heol Dinbych Llanrwst

Gwaith yn dechrau: 21 Medi 2020
Gwaith yn dod i ben: 28 Medi 2020

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi fod y Cyngor wedi blaenoriaethu Heol Dinbych er mwyn gwneud gwelliannau i arwyneb y ffordd.

Beth sy’n digwydd?
Rydym ni’n rhoi wyneb newydd ar Heol Dinbych o Heol Watling at ei chyffordd â Llys Henar.

Fe fydd y ffordd ar gau am ran o’r gwaith yma, rhwng 4.30pm a 1am.Gweler y gwyriad gydag arwyddion.

A fydd hyn yn effeithio ar barcio?
Bydd – ni fydd modd parcio ar Heol Dinbych o Heol Watling at ei chyffordd â Llys Henar tra byddwn ni’n gwneud y gwaith yma.

Covid-19
Bydd ein contractwr yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr.

Beth yw rhoi ail wyneb?
Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad oes modd atgyweirio’r haen wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae rhoi ail-wyneb ar ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Cwestiynau?
Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar mailto:affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn.

Wedi ei bostio ar 15/09/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy