Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd: Conway Road (A470), Llandudno

Ailwynebu Ffordd: Conway Road (A470), Llandudno


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: Conway Road (A470), Llandudno

Gwaith yn dechrau:   Dydd Llun 14 Hydref 2019
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 25 Hydref 2019 (yn dibynnu ar y tywydd)

Mae gwaith yn dechrau ddydd Llun, 14 Hydref i ailwynebu Conway Road (A470) yn Llandudno.
Bydd y lôn sy’n mynd tua’r gogledd (i mewn i’r dref) ar gau dros nos o 6pm tan 6am rhwng cylchfan Queen’s a chylchfan Links am bythefnos. Bydd un lôn ar agor yn ystod y dydd.

Dilynwch yr arwyddion trwy Craig y Don a chofiwch adael rhagor o amser ar gyfer eich taith.

 

Beth yw ail-wynebu?
Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad oes modd atgyweirio’r haen uchaf bellach.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)
Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol
Cam 3 – gosod haen fondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn aros yn ei le
Cam 4 – gosod yr wyneb newydd
Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri 
Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae ail-wynebu ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd yr arwyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Wedi ei bostio ar 08/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy