Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road Resurfacing: Elwy Road, Rhos on Sea

Ailwynebu Ffordd: Elwy Road, Llandrillo-yn-Rhos


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: Elwy Road, Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith yn dechrau: 9 Tachwedd 2020

Gwaith yn dod i ben: 20 Tachwedd 2020

Ymddiheurwn bod y gwaith ailwynebu hwn wedi ei oedi – gallwn gadarnhau y byddwn yn cychwyn y gwaith ddydd Llun, 9 Tachwedd.

Beth sy’n digwydd?

Rydym ni’n rhoi wyneb newydd ar Elwy Road o B5116 Ffordd Rhos at y tu hwnt i’r gyffordd â Bryn Eglwys. Bydd y ffordd ar gau tra byddwn yn gwneud y gwaith hwn.

A fydd hyn yn effeithio ar barcio?

Bydd – ni fydd modd parcio ar y rhan hon o Elwy Road tra byddwn ni’n gwneud y gwaith yma.

Covid-19

Bydd ein contractwr yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr.

Beth yw rhoi ail wyneb?

Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad oes modd atgyweirio’r haen wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae rhoi ail-wyneb ar ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Cwestiynau?

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn.
Wedi ei bostio ar 20/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy