Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith Gwella Wyneb y Ffordd

Gwaith Gwella Wyneb y Ffordd


Summary (optional)
start content

Gwaith Gwella Wyneb y Ffordd

Yn dechrau ar 26 Gorffennaf, rydym yn gwneud gwaith o amgylch y sir i wella arwyneb ffyrdd.

Bydd rhai ffyrdd ynghau ar gyfer y gwaith hwn a bydd rhai ffyrdd yn cynnwys system hebrwng gyda thraffig yn cael ei hebrwng drwodd. Gwiriwch yr arwyddion ffordd.

Byddwn yn gwneud gwaith trin arwynebedd yn:

Wythnos yn dechrau 26 Gorffennaf
B4406 Melin Penmachno i gyffordd yr A5
B5106 Betws-y-coed i Goed Gwydyr
B5106 Trefriw Wells i Ddrysfa Dolgarrog
B5106 Tyn-y-groes i Dal-y-bont
A548 Tafarn y Fedw tuag at Lanrwst 
A548 Turnpike Uchaf i Felin Uchaf
B5384 Pentref Gwytherin i’r Hen Stablau
B5384 Pentref Gwytherin
B5382 Llansannan tuag at Langernyw
A544 Waenfawr Isaf i Gae Goronwy, Llansannan
A544 Llanfair TH i Waenfawr Isaf 
Ffordd Llanelwy i Lansansiôr
B5383 Ffordd Dolwen, ger Betws-yn-Rhos
A547 Ffordd Dinerth i Ffordd Llanrwst, Bae Colwyn

Wythnos yn dechrau 2 Awst
Gloddaeth Lane, Glanwydden
Ffordd Bwlch Sychnant

Mae’r gwaith yn dibynnu ar y tywydd felly gall dyddiadau newid. 

Beth ydi wyneb newydd?
Yn gyntaf bydd bitwmen (sylwedd tebyg i dar) yn cael ei chwistrellu ar wyneb y ffordd ac yna bydd cerrig mân yn cael eu taenu ar ei ben.

Wedyn caiff yr arwyneb ei rolio er mwyn gwthio’r cerrig i mewn ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd cerbydau sy’n gyrru dros y ffordd yn gwthio’r rhain i mewn ac yn gorffen yr wyneb. 

Cymerwch ofal wrth yrru dros y ffordd a dilynwch yr arwyddion terfyn cyflymder.  Rydym yn argymell bod beicwyr a beicwyr modur yn cymryd gofal.

Tua wythnos wedyn, byddwn wedyn yn ychwanegu côt rwymo i selio’r wyneb, cyn ail-baentio’r marciau ffordd. 

Yna byddwn yn ysgubo’r ffordd ar ôl ychydig wythnosau er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

 

 


 We recommend that cyclists and motorcyclists take particular care.

About a week later, we add a binder coat to seal the surface, before repainting the road markings.

We will then give the road a final sweep after a few weeks to clear up any loose stones.

Wedi ei bostio ar 22/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content