Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith ffordd: A547, Conway Road, Mochdre

Gwaith ffordd: A547, Conway Road, Mochdre


Summary (optional)
start content

Gwaith ffordd: A547, Conway Road, Mochdre

Gwaith yn dechrau: 31 Gorffennaf 2020
Gwaith yn dod i ben: 5 Awst 2020

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi fod y Cyngor wedi blaenoriaethu Conway Road ar gyfer gwelliannau i arwyneb y ffordd.

Beth sy’n digwydd?
Rydym wedi bod trwsio’r ffordd er mwyn ei pharatoi ar gyfer wyneb newydd.

Ni fydd y ffordd yn cael ei chau ar gyfer y gwaith  hwn.  Bydd y traffig yn cael ei reoli gan arwyddion Stop/Go o gyffordd Ffordd Glan-y-Wern i Ffordd Dinerth, gyda cherbyd yn hebrwng y traffig trwy’r gwaith.

Beth ydi wyneb newydd?
Yn gyntaf bydd bitwmen (sylwedd tebyg i dar) yn cael ei chwistrellu ar wyneb y ffordd ac yna bydd cerrig mân yn cael eu taenu ar ei ben. Wedyn caiff yr arwyneb ei rolio er mwyn gwthio’r cerrig i mewn ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd cerbydau sy’n gyrru dros y ffordd yn gwthio’r rhain i mewn ac yn gorffen yr wyneb.  Byddwn wedyn yn ysgubo’r ardal ymhen un wythnos i glirio unrhyw gerrig rhydd sydd ar ôl.

Gan fod y broses hon yn  golygu bod rhai cerrig mân yn cael eu gadael ar y wyneb, byddwn yn codi arwyddion cyfyngiad cyflymder dros dro er mwyn cadw cyflymder y traffig yn isel. Fodd bynnag os bydd gyrwyr yn anwybyddu’r cyfyngiad cyflymder mae’n bosibl y gallai cerbydau sy’n mynd yn rhy gyflym daflu’r cerrig i fyny. Rydym yn argymell yn gryf felly eich bod yn parcio eich cerbyd rywle arall dros y cyfnod hwn er mwyn osgoi difrod gan gerrig.

Covid-19
Bydd ein contractwr yn cydymffurfio gyda mesuriadau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr os gwelwch yn dda.

Cwestiynau?
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw drafferth.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn

 

Wedi ei bostio ar 30/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy