Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffordd ar gau: Cei Conwy

Ffordd ar gau: Cei Conwy


Summary (optional)
start content

Ffordd ar gau: Cei Conwy

Cychwyn: Dydd Llun 26 Gorffennaf 2021
Diweddu: Dydd Mercher 1 Medi 2021

Er mwyn diogelu cerddwyr yn ystod yr adeg brysur hon, bydd Cei Conwy ar gau i gerbydau yn ystod gwyliau’r ysgol. 
Ni fydd rhai mannau parcio ar Castle Street ar gael chwaith – i ddiogelu cerddwyr a’r rheiny sy'n ciwio y tu allan i siopau.

Mannau parcio eraill 
Mae meysydd parcio talu ac arddangos ar gael wrth ymyl Castle Street yn:

  • Gerddi’r Ficerdy
  • Market Place

Rydym ni’n disgwyl nifer sylweddol o ymwelwyr i dref Conwy yr haf yma, a bydd hyn yn helpu i ddiogelu preswylwyr ac ymwelwyr.

Wedi ei bostio ar 22/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content