Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffordd ar gau:Old Highway, Bae Colwyn

Ffordd ar gau:Old Highway, Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Ffordd ar gau:Old Highway, Bae Colwyn

Ar gau o:Dydd Llun 01 Gorffennaf 2019 am 08:00
Ailagor:Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 am 17:00

Beth sy’n digwydd?
Byddwn yn gwneud gwaith diogelwch coed ar ochr y ffordd yng Ngwarchodfa Natur Leol Coed Pwllycrochan.  Bydd y gwaith yn digwydd rhwng 08:30 a 17:00 bob dydd. 
Er mwyn i ni allu gwneud y gwaith yn ddiogel, bydd yr Old Highway ar gau rhwng Rhiw Road a Pwllycrochan Road.

Sut fydd hyn yn effeithio arnaf fi?
Ni fydd mynediad o Pen y Bryn Road ar ffordd yr Old Highway.
Ni fydd mynediad i gerddwyr ar hyd yr Old Highway nac ar hyd y llwybr coediog sydd ochr yn ochr â’r Old Highway.

Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar y darn hwn o’r Old Highway o ddydd Llun 1 Gorffennaf ymlaen.

Cwestiynau?
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar:
affch@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith diogelwch hwn.

Wedi ei bostio ar 21/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy