Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffordd ar gau: Pont Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan

Ffordd ar gau: Pont Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan


Summary (optional)
start content

Ffordd ar gau: Pont Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan

Ar gau o: Ddydd Gwener 21 Mehefin 2019

Mae angen i ni wneud gwaith atgyweirio pwysig ar Bont Bryn Rhyd yr Arian sy’n golygu cau’r bont i gerbydau a cherddwyr. Mae un o gynhalbyst y bont wedi dymchwel yn rhannol oherwydd bod yr afon wedi difrodi’r sylfeini. 

Rydym yn deall bod hyn yn creu anghyfleustra ond mae’n bwysig sicrhau bod y bont yn ddiogel.

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn ymgymryd â gwaith i atal difrod pellach i’r bont. Ateb dros dro fydd hyn a byddwn yn atgyweirio’r bont maes o law, a all gymryd sawl mis.

Defnyddiwch y llwybr amgen, sef yr A544 a’r B5382.

Cwestiynau?
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337. 

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn.

 

Wedi ei bostio ar 21/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy