Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffordd ar gau: Pont Tal y Cafn, A470, Tal y Cafn

Ffordd ar gau: Pont Tal y Cafn, A470, Tal y Cafn


Summary (optional)
start content

Ffordd ar gau: Pont Tal y Cafn, A470, Tal y Cafn

Ar gau o: 8:00 ddydd Llun 25 Chwefror 2019

Yn ailagor: 16:00 ddydd Gwener 29 Mawrth 2019

Mae angen i ni wneud gwaith atgyweirio pwysig ar Bont Tal y Cafn sy’n golygu cau’r bont am bum wythnos i gerbydau a cherddwyr. Rydym yn deall bod hyn yn creu anghyfleustra ond mae’n bwysig sicrhau bod y bont yn ddiogel.

Beth sy’n digwydd?

Mae angen gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y bont. Mae hyn yn cynnwys:

  • Gosod wyneb gwrth-ddŵr newydd ar y dec concrit
  • ailosod uniadau
  • uwchraddio’r draeniau
  • trwsio’r concrit
  • ail-wynebu

Bydd llwybr gwyro arall gydag arwyddion ar gael.

Ni fydd y gwaith yn rhwystro mynediad i dafarn Tal y Cafn.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?
Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan M W T Civil Engineering.

Cwestiynau?
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn.

 

Wedi ei bostio ar 19/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy