Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road closure: Dolwen Road (B5383)

Ffordd ar gau: Dolwen Road (B5383)


Summary (optional)
start content

Ffordd ar gau: Dolwen Road (B5383)

Ffordd ar gau: Dolwen Road (B5383)

Ar gau o: 08:00 ddydd Mercher 10 Gorffennaf 2019

Ailagor: 17:00 ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2019

Mae’n bleser gennym eich hysbysu fod y Cyngor wedi blaenoriaethu Dolwen Road er mwyn ymgymryd â gwaith gwelliannau i wyneb y ffordd.

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn ymgymryd â gwaith trwsio’r ffordd er mwyn rhoi wyneb newydd.

Bydd y ffordd ar gau o ddechrau’r terfyn cyflymder 60mya y tu allan i Hen Golwyn at y gyffordd gyda B5381 i Bryn y Maen. Bydd arwyddion yno i’ch cyfeirio ar hyd ffordd arall.

Bydd yr wyneb newydd yn cael ei osod o 16 Awst. Ni fydd y ffordd ar gau ar gyfer y gwaith yma.

Beth ydi wyneb newydd?

Yn gyntaf, rydym yn chwistrellu bitwmen (sylwedd gludiog tebyg i dar) ar wyneb y ffordd, ac yna rydym yn lledaenu cerrig mân ar ei ben. Yna fe gaiff y cerrig eu gwthio i mewn, ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd y cerbydau sydd yn gyrru dros yr arwyneb newydd yn gwthio’r rhain mewn i’r arwyneb. Yna byddwn yn ysgubo’r ardal ar ôl sawl diwrnod er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

Cwestiynau?

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw drafferth.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn.

Wedi ei bostio ar 08/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy