Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cau'r Ffordd: Tŷ Gwyn Road, Llandudno

Cau'r Ffordd: Tŷ Gwyn Road, Llandudno


Summary (optional)
start content

Cau'r Ffordd: Tŷ Gwyn Road, Llandudno

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 13 Mai 2019

Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 17 Mai 2019

Ffordd ar gau rhwng 8:00 a 17:00 bob dydd

Rydym angen gwneud gwaith diogelwch pwysig ar Tŷ Gwyn Road sy’n golygu cau’r ffordd am 5 diwrnod i gerbydau a cherddwyr.   Rydym yn deall bod hyn yn creu anghyfleustra ond mae’n bwysig sicrhau bod yr ardal yn ddiogel.

 

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn clirio creigiau rhydd o wyneb y graig uwchben Tŷ Gwyn Road, ger cyffordd Plas Road.

Bydd y ffordd ynghau o Hill Terrace hyd at islaw cyffordd Plas Road.   Bydd yna wyriad ar hyd Plas Road a system unffordd ar Plas Road, tuag at Tŷ Gwyn Road. 

Bydd traffig o’r Gogarth yn cael ei ddargyfeirio tuag at St Tudno’s Road ac o amgylch Marine Drive i Benmorfa.

Peidiwch â pharcio ar Plas Road ar unrhyw adeg rhwng dydd Llun 13 Mai a dydd Gwener 17 Mai. Bydd unrhyw gerbydau sydd wedi parcio yn cael eu llusgo i ffwrdd a chodir ffi arnoch i’w dychwelyd.

 

Cludiant Cyhoeddus

Byddwn yn darparu gwasanaeth bws mini newydd am ddim yr wythnos nesaf o’r Palladium i fyny i’r Gogarth ar hyd y llwybr gwyro.

Bydd y bws mini yn cymryd lle gwasanaeth Bws Arriva o 9:08am ymlaen. Bydd yn rhedeg ar yr amser arferol sef 8 munud wedi’r awr o’r Palladium tan yr un olaf am 16:08. Yn ystod yr amseroedd pan fydd y ffordd ar agor, bydd gwasanaeth Arriva yn rhedeg fel yr arfer.

 

.................

 

Cyfyngiadau traffig:  Tŷ Gwyn Road, Llandudno

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 27 Mai am hyd at 4 wythnos

Byddwn yn gwneud mwy o waith i glirio a rhwydo wyneb y graig rhwng Tŷ Gwyn Road a chyffordd Hill Terrace.

Ni fydd y ffordd ynghau, ond bydd yna oleuadau traffig dwyffordd.

 

Cwestiynau?

Os byddwch angen mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â’r Tîm Cynghori ar erf@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337.

 

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith diogelwch pwysig hwn.

Wedi ei bostio ar 08/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy