Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith gwella ffyrdd 12-15 Awst 2019

Gwaith gwella ffyrdd 12-15 Awst 2019


Summary (optional)
start content

Gwaith gwella ffyrdd 12-15 Awst 2019

A543, Pentrefoelas i Bont Tyddyn

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Llun 12 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Gwener 23 Awst 2019

Byddwn yn gwneud cyfuniad o waith ail wynebu a thrin wyneb y ffordd mewn lleoliadau amrywiol ar hyd yr A543.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith.

 

B5106, Ffordd Llanrwst “Iolyn Park”, Conwy

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Mawrth 13 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Sadwrn 17 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 13Awst, o Gyffin i The Groes Inn.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith. Bydd mynediad i’r meysydd carafannau.

 

B5106, Heol Gwydyr, Dolgarrog

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Mercher 14 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Sul 18 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 14Awst, o’r bont ger Drysfa Conwy, tuag at Surf Snowdonia.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith.

 

Ffordd Sgriven, (Ty’n y Groes i Rowen) - ffordd ar gau

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Mercher 14 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Sul 18 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 14 Awst, o Tŷ’n y Groes i Rowen.
Bydd y ffordd ar gau ar gyfer y gwaith hwn. Gweler y gwyriad gydag arwyddion.

 

Ffordd Bodnant (Gerddi Bodnant i Eglwysbach) - ffordd ar gau

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Iau 15 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd MLlun 19 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 15 Awst, o Gerddi Bodnant i Eglwysbach.
Bydd y ffordd ar gau ar gyfer y gwaith hwn. Gweler y gwyriad gydag arwyddion.  

Sylwer: Bydd Gerddi Bodnant ar agor fel arfer i ymwelwyr.

 

Beth ydi wyneb newydd?
Yn gyntaf, rydym yn chwistrellu bitwmen (sylwedd gludiog tebyg i dar) ar wyneb y ffordd, ac yna rydym yn lledaenu cerrig mân ar ei ben. Yna fe gaiff y cerrig eu gwthio i mewn, ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd y cerbydau sydd yn gyrru dros yr arwyneb newydd yn gwthio’r rhain mewn i’r arwyneb. Yna byddwn yn ysgubo’r ardal ar ôl sawl diwrnod er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

Cwestiynau?
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.
Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn.

Wedi ei bostio ar 07/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy