Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith gwella ffyrdd 16-19 Awst 2019

Gwaith gwella ffyrdd 16-19 Awst 2019


Summary (optional)
start content

Gwaith gwella ffyrdd 16-19 Awst 2019

A547, Ffordd Rhuddlan

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Gwener 16 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Mawrth 20 Awst 2019

Bydd arwyneb newydd yn cael ei osod o 16 Awst, o’r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref i ffin Sir Ddinbych.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith.


Dolwen Road (B5383) - ffordd ar gau

Ar gau o: 08:00 ddydd Gwener 16 Awst 2019
Ailagor: 17:00 ddydd Mawrth 20 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 17Awst.
Bydd y ffordd ar gau o ddechrau’r terfyn cyflymder 60mya y tu allan i Hen Golwyn at y gyffordd gyda B5381 i Bryn y Maen. Bydd arwyddion yno i’ch cyfeirio ar hyd ffordd arall.


Cae Goronwy, Bylchau (A544)

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Sadwrn 17 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Mercher 21 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 17 Awst, o Clwt i Rhos, ger Bylchau.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith.


B5384, Gwytherin i Bont Rhydlechog - ffordd ar gau

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Sadwrn 17 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Mercher 21 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 17Awst, o Wytherin i Bont Rhydlechog.
Bydd y ffordd ar gau ar gyfer y gwaith hwn. Gweler y gwyriad gydag arwyddion.


B4501, Ffordd Bala, Llangwm

Gwaith yn dechrau: 08:00 ddydd Llun 19 Awst 2019
Gwaith yn dod i ben: 17:00 ddydd Gwener 23 Awst 2019

Bydd yr arwyneb newydd yn cael ei osod o 19 Awst.
Ni fydd y ffordd yn cael ei chau dros gyfnod y gwaith. Bydd y traffig yn cael ei reoli gan fyrddau Stop/Go gyda cherbyd i hebrwng y traffig trwy’r gwaith.
Dylech ganiatáu am oedi hir. Rydym yn awgrymu’n gryf bod lorïau HGV yn dilyn yr arwyddon ar gyfer y llwybr gwyro.


Beth ydi wyneb newydd?
Yn gyntaf, rydym yn chwistrellu bitwmen (sylwedd gludiog tebyg i dar) ar wyneb y ffordd, ac yna rydym yn lledaenu cerrig mân ar ei ben. Yna fe gaiff y cerrig eu gwthio i mewn, ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd y cerbydau sydd yn gyrru dros yr arwyneb newydd yn gwthio’r rhain mewn i’r arwyneb. Yna byddwn yn ysgubo’r ardal ar ôl sawl diwrnod er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

Cwestiynau?
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn.

Wedi ei bostio ar 14/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy