Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwelliannau i'r ffordd:Croesffordd ASDA, Conway Road, Llandudno

Gwelliannau i'r ffordd:Croesffordd ASDA, Conway Road, Llandudno


Summary (optional)
start content

Gwelliannau i'r ffordd:Croesffordd ASDA, Conway Road, Llandudno

Gwaith yn dechrau:ddydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwaith yn dod i ben:ddydd Gwener 22 Mawrth 2019

Byddwn yn gwella’r groesffordd ar Conway Road yn Llandudno er mwyn ei gwneud yn fwy diogel i gerddwyr a chyflymu’r cylch goleuadau traffig.

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn lledu’r ffordd o flaen yr Orsaf Dân a’r Orsaf Ambiwlans. Byddwn hefyd yn lledu’r groesfan i gerddwyr.

Byddwn yn cael gwared â’r troad i’r dde yn y goleuadau traffig o’r parc siopa i mewn i ASDA.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?
Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan ein contractwyr, MWT Civil Engineers Ltd.

Cwestiynau?
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Steven Roberts ar steven.roberts@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 574261.

Ni fydd maes parcio ASDA na maes parcio’r parc manwerthu yn cael eu heffeithio yn ystod y gwaith. 

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

 

Wedi ei bostio ar 05/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy