Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu Ffordd: Old Highway a Cherry Tree Lane, Bae Colwyn

Ailwynebu Ffordd: Old Highway a Cherry Tree Lane, Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: Old Highway a Cherry Tree Lane, Bae Colwyn

Gwaith yn dechrau:   Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 15 Tachwedd 2019 (yn dibynnu ar y tywydd)

Byddwn yn gosod wyneb newydd ar Old Highway o’i chyffordd â Ffordd Llanrwst at y tu hwnt i'w chyffordd â Ffordd Isaf.
Mae pen isaf Cherry Tree Lane, o Old Highway at y gyffordd â Bryn Hafod, hefyd yn gynwysedig yn y cynllun hwn.

Bydd y ffordd ar gau ar adegau yn ystod y gwaith hwn. Dilynwch arwyddion y gwyriad ar y diwrnod a chofiwch adael rhagor o amser ar gyfer eich taith. Caniateir mynediad i gerddwyr, ond rydym yn argymell defnyddio llwybr gwahanol os yn bosibl.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra - diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hanfodol hwn.

 

Beth yw ailwynebu?

Rydym yn ailwynebu ffordd pan nad oes modd ei hatgyweirio.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)
Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol
Cam 3 – gosod haen fondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn aros yn ei le
Cam 4 – gosod yr wyneb newydd
Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri
Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Bydd yr arwyneb ffordd newydd yn creu ffordd lyfnach a thawelach a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Wedi ei bostio ar 24/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy