Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road resurfacing: Penmaenmawr Road, Llanfairfechan

Ailwynebu Ffordd: Penmaenmawr Road, Llanfairfechan


Summary (optional)
start content

Ailwynebu Ffordd: Penmaenmawr Road, Llanfairfechan

Gwaith yn dechrau:Dydd Mawrth 28 Mai 2019

Gwaith yn dod i ben:Dydd Gwener 31 Mai 2019 (yn dibynnu ar y tywydd)

Mae’n falch gennym ni roi gwybod i chi bod y Cyngor wedi blaenoriaethu Ffordd Penmaenmawr ar gyfer ei hailwynebu fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith ffyrdd.

Beth sy’n digwydd?

Byddwn yn ail-wynebu Ffordd Penmaenmawr o’r goleuadau traffig i’r maes parcio Village Inn. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros nos i leihau amhariad ar draffig.

Peidiwch â pharcio yn y rhan hon o Ffordd Penmaenmawr rhwng 6.30pm a 6.00am os gwelwch yn dda.   Bydd hyn yn ein helpu ni i gwblhau’r gwaith mor gyflym ac effeithlon â phosibl.

Bydd yna fynediad i gerddwyr i’r Village Inn bob amser.Bydd mynediad i faes parcio’r dafarn fesul cam rhwng 7:00pm a 12:00pm (hyd at 40 munud o oedi yn ystod gwaith plaenio ac ailwynebu). 

Bydd yr arwyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan ein contractwyr Roadway Surfacing.

Cwestiynau?

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar:  erf@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.  

 

Diweddariad:  Ni fydd gwaith dros nos ar nos Iau 30 Mai. Bydd y marciau ffordd yn cael eu gwneud dros nos ar nos Wener 31 Mai. Bydd hynny’n golygu rheolaeth traffig dros dro – byddwch yn barod am oedi. Bydd bysiau yn rhedeg fel arfer.  

Wedi ei bostio ar 17/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy