Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Road resurfacing: Sea Road, Abergele

Rhoi wyneb newydd i ffordd: Ffordd y Môr, Abergele


Summary (optional)
start content

Rhoi wyneb newydd i ffordd: Ffordd y Môr, Abergele

Gwaith yn dechrau: Dydd Mercher 3 Mawrth 2021

Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 5 Mawrth 2021 (yn dibynnu ar y tywydd)

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi fod y Cyngor wedi blaenoriaethu Ffordd y Môr er mwyn gwneud gwelliannau i arwyneb y ffordd.

Beth sy’n digwydd?

Rydym yn rhoi wyneb newydd ar ran o Ffordd y Môr, o Alexandra Road i Min y Don Road. Bydd y ffordd ar gau wrth i ni wneud y gwaith hwn. Bydd arwyddion yn cael eu gosod i’ch arwain ar hyd y ffyrdd eraill.

A fydd hyn yn effeithio ar barcio?

Bydd – ni fydd modd parcio ar y adran hon o Ffordd y Môr tra byddwn yn ymgymryd â’r gwaith hwn.

Covid-19

Bydd ein contractwr yn cydymffurfio â’r canllawiau Covid-19 cyfredol. Parchwch y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a pheidiwch â mynd yn agos at y gweithlu. 

Beth yw rhoi wyneb newydd?

Rydym yn rhoi wyneb newydd ar ffordd pan nad oes modd atgyweirio’r haen wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)

Cam 2 – glanhau’r wyneb ag ysgubwr mecanyddol

Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu

Cam 4 – gosod yr wyneb newydd

Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri

Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae rhoi wyneb newydd ar ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Cwestiynau?

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn.

Wedi ei bostio ar 18/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy