Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ailwynebu ffordd: Ffordd Llan San Siôr, Abergele

Ailwynebu ffordd: Ffordd Llan San Siôr, Abergele


Summary (optional)
start content

Ailwynebu ffordd: Ffordd Llan San Siôr, Abergele

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 14 Medi 2020
Gwaith yn dod i ben: Dydd Llun 21 Medi 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Rydym wedi blaenoriaethu Ffordd Llan San Siôr ar gyfer gwaith ail-wynebu, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith ffyrdd. 

Beth sy’n digwydd?
Rydym yn rhoi wyneb newydd ar Ffordd Llan San Siôr, o’r gyffordd gyda Ffordd Rhuddlan A547 at y gyffordd â Bryn Hyfryd Grove.

Bydd y ffordd ar gau wrth i ni wneud y gwaith hwn. Dilynwch y gwyriad drwy Faes Y Dre os gwelwch yn dda. Ni chaniateir parcio ar y rhan o’r ffordd fydd wedi ei chau.

Os ydych yn byw yn y rhan o’r ffordd fydd ar gau, ac os oes gennych unrhyw anghenion arbennig, siaradwch gydag un o’n contractwyr os gwelwch yn dda.

Covid-19
Bydd ein contractwyr yn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr os gwelwch yn dda.

Beth yw ail-wynebu?
Rydym yn ail-wynebu ffordd pan nad oes modd atgyweirio’r haen wyneb.

Cam 1 – tynnu’r wyneb presennol (plaenio yw’r enw ar hyn)
Cam 2 – glanhau’r wyneb ag  ysgubwr mecanyddol
Cam 3 – gosod haen bondio, i sicrhau bod yr wyneb newydd yn glynu
Cam 4 – gosod yr wyneb newydd
Cam 5 – cywasgu a lefelu’r wyneb newydd yn defnyddio rholeri
Cam 6 – ailbeintio’r marciau ffordd

Mae ail-wynebu ffordd yn waith swnllyd a llychlyd, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd y wyneb ffordd newydd yn rhoi ffordd fwy llyfn a thawel a bydd yn fantais hirbarhaol i’r gymuned.

Cwestiynau?
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar erf@conwy.gov.uk neu dros y ffôn ar 01492 575337.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Wedi ei bostio ar 02/09/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy