Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith ffordd: B5106, Coed Gwydir, Betws y Coed

Gwaith ffordd: B5106, Coed Gwydir, Betws y Coed


Summary (optional)
start content

Gwaith ffordd: B5106, Coed Gwydir, Betws y Coed

Gwaith yn dechrau: 26 Gorffennaf 2021
Gwaith yn dod i ben: 6 Awst 2021

Bydd y traffig yn cael ei reoli o Bont y Pair ym Metws y Coed i Gastell Gwydir, Llanrwst. Gobeithiwn gellir gwneud y mwyafrif o’r gwaith gan ddefnyddio system hebrwng traffig trwy’r gwaith. Ond efallai bydd angen cau y ffordd dros dro pan fyddwn yn gweithio ar rannau mwy cul ohoni. Os mai hyn yw’r achos, dilynwch arwyddion y gwyriad.

Beth ydi wyneb newydd?
Yn gyntaf bydd bitwmen (sylwedd tebyg i dar) yn cael ei chwistrellu ar wyneb y ffordd ac yna bydd cerrig mân yn cael eu taenu ar ei ben. Wedyn caiff yr arwyneb ei rolio er mwyn gwthio’r cerrig i mewn ond bydd rhai cerrig rhydd yn aros ar y top. Bydd cerbydau sy’n gyrru dros y ffordd yn gwthio’r rhain i mewn ac yn gorffen yr wyneb.  Byddwn wedyn yn ychwanegu côt rwymo i selio’r wyneb, cyn ail-baentio’r marciau ffordd.

Yna byddwn yn ysgubo’r ffordd ar ôl ychydig wythnosau er mwyn clirio unrhyw gerrig rhydd.

Covid-19
Bydd ein contractwr yn cydymffurfio â’r canllawiau Covid-19 presennol. Parchwch y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a pheidiwch â mynd yn agos at y gweithlu.

Cwestiynau?
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Wedi ei bostio ar 16/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy